loading

MARKA KURUMSAL Gayrimenkul Değerleme, Ankara’da MARKA KURUMSAL Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. adı altında 360.000 TL sermaye ile kurulmuştur.SPKŞirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:35 sayılı “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” i çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere Sermaye Piyasası Kurulunca listeye alınmıştır.

SPKŞirketimize, (BDDK) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun kararıyla, "Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmeliğin" 11. maddesine istinaden, bankalara "Gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmesi uygun görülmüştür.

ISOŞirketimiz, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası sahibi olup, verdiği Gayrimenkul Değerleme Hizmetlerinde ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardı şartlarına uygun olarak faaliyet göstermektedir .

TDUB ÜyesidirŞirketimiz, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyesidir.