04.07.2015
BDDK lisans başvurumuzu onayladı.

Şirketimize, (BDDK) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun kararıyla, "Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmeliğin" 11. maddesine istinaden, bankalara "Gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmesi uygun görülmüştür.