23.09.2014
SPK lisans başvurumuzu onayladı.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:35 sayılı “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” i çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere Sermaye Piyasası Kurulunca 10.09.2014 tarihinde listeye alınmıştır.