loading
AD - SOYAD ÜNVAN MESLEK
Bülent HASILCIO Yönetim Kurulu Başkanı
Kurucu Ortak
Deniz GÜNAL Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Y.Şehir ve Bölge Plancısı
Kurucu Ortak
Genel Müdür
Hasan Özgür YETİŞTİRİCİ Şirket Ortağı İnşaat Mühendisi
Sorumlu Değerleme Uzmanı
400597
Mustafa HASDEMİR Şirket Ortağı Makine Mühendisi
Sorumlu Değerleme Uzmanı
400552
Ceyda GÜNAL İdari Koordinatör Y.Peyzaj Mimarı ve Kentsel Tasarım Uzmanı
Fatoş YILDIRIM HIRLAK Mali Koordinatör Mali Müşavir
Yusuf MURATOĞLU Lisanslı Değerleme
Uzmanı
402527
Mimar
Şule ERTÜRK Lisanslı Değerleme
Uzmanı
401896
Ziraat Mühendisi
Ceren ORHAN DEMİRTAŞ Lisanslı Değerleme
Uzmanı
402337
İç Mimar
Nazlı ARIKEL Lisanslı Değerleme
Uzmanı
400071
Ekonomi - Maliye
Serdar Kadir ASLAN Lisanslı Değerleme
Uzmanı
402750
İnşaat Mühendisi
Alper ECER
Lisanslı Değerleme
Uzmanı
404284
İnşaat Mühendisi
Ramazan OKUTUCU
Değerleme Uzman Yardımcısı İşletme
Yusuf YAYLALI Değerleme Uzman Yardımcısı Harita Teknikeri
Tuğçe Tuğba Fidan Operasyon Elemanı Aile ve Tüketici Bilimleri
Ali Rıza TEMELCİ
Operasyon Elemanı İşletme